Λίγα λόγια για εμένα…

Ως συστημική ψυχοθεραπεύτρια εστιάζω στις δυναμικές σχέσεις ενός ζωντανού συστήματος, είτε ατομικά είτε οικογενειακά. Ζωντανό σύστημα μπορεί να θεωρηθεί κάθε σύστημα του οποίου τα μέλη αλληλοσχετίζονται και αλληλοεπιδρούν καθώς επιδρούν και με το περιβάλλον.
Στη θεραπευτική σχέση που αναπτύσσω με τον ᾽συνταξιδιώτη᾽, προσπαθώ να αναλύσω και να κατανοήσω πως επιδρά στις σχέσεις του. Σεβόμενη το αίτημα του, διανύουμε μαζί μια διαδρομή που θα επιφέρει φως και λειτουργικότητα στη ζωή του, σχέσεις του, υποστήριξη στις επιλογές του και ανάπτυξη αυτοεκτίμησης.

Περισσότερα